EUROCHAMBERS

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun oluşturulması için doğrudan bir tepki olarak 1958 yılında kurulan EUROCHAMBERS AB düzeyinde iş dünyasının göz, kulak ve sesidir. EUROCHAMBRES, 46 üyesi (ticaret ve sanayi ve iki ulus ötesi oda kuruluşlarının odaları 42 ulusal dernekler) 1700 bölgesel ve yerel odaları bir Avrupa ağı aracılığıyla Avrupa'da 20 milyondan fazla işletmeyi temsil etmektedir. Bu işletmelerin fazla% 93 küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) bulunmaktadır.

Tepsan’ın dış Pazar politikalarında EUROCHAMBERS kaynakları da itici güçtür. Böylece ileri stratejiler sayesinde dış ticaret hedefleri ve öngörüleri de kolaylıkla belirlenmektedir.